• TRUNG TÂM LUYỆN THI BÌNH MINH
  • "Tài Sản Lớn Nhất Của Ba Mẹ Là Con Cái

   Tài Sản Lớn Nhất Của Nhân Loại Là Tri Thức"

  LỚP LUYỆN THI 9 VÀO 10 ( TOÁN - LÝ - HÓA - VĂN - ANH - IELTS )

 • 09/07/2020
 •        - Bám sát nội dung trọng tâm, hệ thống kiến thức các đề thi tuyển sinh 9 vào 10. Luyện tập, tổ chức thi thử thường xuyên giúp các em nắm vững cấu trúc đề thi và đạt chất lượng tốt nhất để các em có được sự tự tin nhất định, vượt qua giới hạn của bản thân, giành chiến thắng trong cuộc chiến mang tên " tỷ lệ chọi " vào các trường THPT TOP đầu.

           -  Nâng dần cấp độ theo chương trình luyện thi IELTS với mục tiêu IELTS 4.5.

   

   

   

   

  Đăng ký khoá học