• TRUNG TÂM LUYỆN THI BÌNH MINH
  • "Tài Sản Lớn Nhất Của Ba Mẹ Là Con Cái

   Tài Sản Lớn Nhất Của Nhân Loại Là Tri Thức"

  • LỚP 7
  • LỚP 7

   Khai giảng ngày 03/06/2024 bao gồm môn combo TOÁN + ANH và lớp định hướng IELTS cho Teens

   Xem chi tiết

  • LỚP 8
  • LỚP 8

   Khai giảng ngày 03/06/2024, bao gồm lớp bồi dưỡng nâng cao TOÁN - ANH, môn combo LÝ + HÓA + SINH và lớp định hướng IELTS cho Teens

   Xem chi tiết

  • LỚP 11
  • LỚP 11

   Khai giảng ngày 03/06/2024 các môn TOÁN, LÝ, HÓA, ANH và lớp định hướng IELTS cho Teens

   Xem chi tiết

  • LỚP 6
  • LỚP 6

   Khai giảng ngày 03/06/2024, bao gồm môn combo TOÁN + ANH và lớp định hướng IELTS cho Teens

   Xem chi tiết

  • LỚP 12
  • LỚP 12

   Khai giảng ngày 03/06/2024 các môn TOÁN- LÝ- HÓA- VĂN- ANH- IELTS. Các lớp luyện thi theo tổ hợp A0-A1-D1 với mục đích nhằm hệ thống kiến thức, chú trọng những nội dung nâng cao giúp các em đạt mục tiêu 26+. Lớp Toán NC chú trọng mục tiêu 8+/môn, thi thử liên tục để các em rèn luyện tính cẩn thận và phản xạ nhạy bén khi làm đề thi. Lớp TOÁN CƠ BẢN hệ thống kiến thức, "xóa tan mất gốc- lấy lại căn bản- tạo đà tiến độ". Giáo viên khảo bài hàng ngày, thi thử thường xuyên, giúp các em tránh học trước quên sau hay sai nhảm khi làm bài. Lớp định hướng IELTS 6.5+ (Tăng cơ hội trúng tuyển trường TOP)

   Xem chi tiết

  • LỚP 9
  • LỚP 9

   Khai giảng ngày 03/06/2024, bao gồm lớp luyện thi vào lớp 10 các môn TOÁN - VĂN - ANH, môn combo LÝ - HÓA  và lớp định hướng IELTS 4.5+

   Xem chi tiết

  • LỚP 11
  • LỚP 11

   Khai giảng ngày 03/06/2024 các môn TOÁN, LÝ, HÓA, ANH và lớp định hướng IELTS 6.5+

   Xem chi tiết

  • LỚP 10
  • LỚP 10

   Khai giảng ngày 01/07/2024 các môn TOÁN, LÝ, HÓA, ANH và lớp định hướng IELTS 6.5+

   Xem chi tiết

  • LỚP ĐỊNH HƯỚNG IELTS 6.0+
  • LỚP ĐỊNH HƯỚNG IELTS 6.0+

   Hệ thống Tiếng Anh cơ bản, luyện tập thường xuyên các đề thi thật, tiếp cận chương trình IELTS qua 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và ưu tiên tuyển thẳng vào một số trường đại học lớn. 

   Xem chi tiết