• TRUNG TÂM LUYỆN THI BÌNH MINH
  • "Tài Sản Lớn Nhất Của Ba Mẹ Là Con Cái

   Tài Sản Lớn Nhất Của Nhân Loại Là Tri Thức"

  LỚP 10,11 ( TOÁN - LÝ - HÓA - ANH - IELTS )

 • 09/07/2020
 •       - Bám sát bài trên trường, bổ sung kiến thức nâng cao cho luyện thi THPT Quốc Gia sau này.

        - Tiếp tục tích lũy và nâng cao trình độ Tiếng Anh, hướng tới mục tiêu IELTS 6.5+.   

   

  Đăng ký khoá học