• TRUNG TÂM LUYỆN THI BÌNH MINH
  • "Tài Sản Lớn Nhất Của Ba Mẹ Là Con Cái

   Tài Sản Lớn Nhất Của Nhân Loại Là Tri Thức"

  LỚP 6,7,8 (TOÁN + LÝ + HÓA + ANH + IELTS )

 • 09/07/2020
 •          Bám sát bài trên trường và ôn tập nâng cao - sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đầy khốc liệt trong tương lai và tiếp cận với chương trình Đào tạo Anh Văn Quốc Tế, hướng tới chương trình luyện thi IELTS theo từng cấp độ.

   

  Đăng ký khoá học

  • Bài viết liên quan