• TRUNG TÂM LUYỆN THI BÌNH MINH
  • "Tài Sản Lớn Nhất Của Ba Mẹ Là Con Cái

   Tài Sản Lớn Nhất Của Nhân Loại Là Tri Thức"

  LỚP TOÁN 12 ĐẶC BIỆT

 • 03/05/2022
 • - Học xong chương trình 12 trong hè - Luyện giải đề Quốc gia ngay từ đầu năm học.

  - Chú trọng những nội dung nâng cao.

  - Chỉ dành cho học sinh KHÁ - GIỎI , chống chỉ định học sinh lười. 

   

   

  Đăng ký khoá học

  • Bài viết liên quan