• TRUNG TÂM LUYỆN THI BÌNH MINH
  • "Tài Sản Lớn Nhất Của Ba Mẹ Là Con Cái

   Tài Sản Lớn Nhất Của Nhân Loại Là Tri Thức"

  LỚP LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

 • 20/10/2020
 •   " Tiên phong với xu thế tuyển sinh mới "

      NGẮN GỌN - NHANH CHÓNG - TĂNG CƠ HỘI

  + Bài thi gồm 120 câu hỏi trong 150 phút với cách tiếp cận như bài thi SAT và TSA - kết quả được công bố sau 1 tuần.

  + Chỉ tiêu xét tuyển tăng hàng năm và ngày càng có nhiều trường Đại Học sử dụng trong tuyển sinh ( Năm 2020 - chỉ tiêu tuyển sinh tới 50% và có gần 70 trường Đại Học áp dụng ).

   

  + Cơ hội đậu vào các trường TOP cao hơn rất nhiều so với xét kết quả thi TNPT.

  Trung tâm luyện thi BÌNH MINH hiện là nơi duy nhất có lớp luyện thi ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC tại thành phố Hồ Chí Minh ( học 1 buổi / tuần )

  + Nội dung bám sát cấu trúc đề thi ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC của ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh.

  + Trực tiếp dạy phần TOÁN TƯ DUY LOGIC & XỬ LÝ DỮ LIỆU.

          ( Đây là phần khó nhất trong đề thi với  300 điểm )

  + Hỗ trợ ngân hàng 2000 câu hỏi của phần SỬ DỤNG NGÔN NGỮ ( môn Tiếng Việt - Tiếng Anh ) và phần GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ( Môn Lý - Hóa - Sinh - Sử - Địa ) để các em tự ôn tập. Giáo trình luyện thi và chất lượng của khóa học đã được khẳng định với hàng trăm học sinh của TTLT BÌNH MINH đạt trên 800 điểm trong các kì thi vừa qua. 

   

   

                               

                                                          

                                                   

   

  Đăng ký khoá học